(Bảo trì máy tính) Mặc dù các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ, song email vẫn là một trong những cách quan trọng nhất của truyền thông doanh nghiệp. E-mail có 2 dạng phổ biến là email miễn phí và email trả phí.

Email miễn phí như gmail, yahoo,hotmail,… dường như ai cũng có một tài khoản. Nhưng là một công ty chuyên nghiệp, doanh nghiệp không bao giờ sử dụng email miễn phí để tiếp cận khách hàng, mà họ sử dụng email doanh nghiệpemail có trả phí với những tính năng riêng biệt.

mui-ten-gif-72 Read more No Comments