Monthly Archives: October 2017

CỨU DỮ LIỆU MÁY TÍNH – Ổ CỨNG CÒN NHẬN DẠNG ĐƯỢC

(Bảo trì máy Tính)CỨU DỮ LIỆU MÁY TÍNH - Ổ CỨNG CÒN NHẬN DẠNG ĐƯỢCỔ cứng bị Format nhầm ổ, Ghost nhầm ổ, Recovery Windows gom lại thành 1 phân vùng : Cần phải dùng thiết bị, phần mềm đủ mạnh, dữ liệu lấy ra đầy đủ cấu trúc và file không bị mã hóa.- Ổ cứng nhận dạng trong Bios nhưng không thấy dung lượng hoặc dung lượng không đúng thực tế: Nguyên nhân do lỗi Firmware, bad đầu… Nguyên nhân bị bad sector, hoặc bad đầu đọc phải dùng thiết bị chuyên nghiệp để Fix, Map Image mới có thể cứu được, Tools hay dùng như : DDP, SRP, Datacompass, PC 3000….- Ổ cứng còn...

CỨU DỮ LIỆU MÁY TÍNH – Ổ CỨNG KHÔNG NHẬN DẠNG ĐƯỢC

(Bảo trì máy tính)CỨU DỮ LIỆU MÁY TÍNH - Ổ CỨNG KHÔNG NHẬN DẠNG ĐƯỢCVới ổ cứng không nhận dạng, cần phải can thiệp bên trong, ổ cứng nếu khách hàng thực sự cần data, Hoàng Vi sẽ dùng nhiều phương pháp để lấy dữ liệu quý giá cho khách hàng, nhưng thường ổ cứng sẽ không dùng lại được nữa. Trường hợp khách hàng cần sửa chữa và không cần dữ liệu, sẽ Fix lỗi, nếu khả năng ổ cứng còn dùng được ( trường hợp này có khi dữ liệu vĩnh viễn sẽ không còn).- Ổ cứng quay êm, nhưng không nhận dạng : Nguyên nhân sốc điện, lỗi Firmware… Cần phài dùng Tools chuyên nghiệp để...
Gọi Bảo Trì Máy Tính