2 họ sâu máy tính sau đây thuộc dạng hoạt động theo chu kỳ, phát tán vào một ngày cố định hàng tháng. Chúng cực kỳ nguy hiểm bởi vì khi dữ liệu bị phá huỷ bởi 2 loại virus này thì không có khả năng phục hồi được.

Họ sâu máy tính W32.Chir 

W32.Chir.B@mm là một loại sâu máy tính lây lan qua e-mail. Nó thường sử dụng công cụ SMTP để gửi e-mai tới các địa chỉ email nó tìm được từ các loại files .wab, .adc, .db, .doc và .xls. Các email đính kèm các file nhiễm virus thường chứa nội dung như sau:From: "username"@yahoo.com or imissyou@btamail.net.cn or ...Subject: is coming! Attachments: PP.exe Khi máy bị nhiễm  Read more No Comments