Mạng 5G đã đến với thế giới và các nhà mạng từ khắp các quốc gia đang nhanh như chớp thay đổi cách thức kinh doanh viễn thông và cung cấp các khả năng mới và biến đổi trong không gian IoT (Internet of Things). Khi mạng 5G trở nên phổ biến hơn nữa vào năm 2020, tiêu chuẩn mới này sẽ tăng thêm sức hấp dẫn của các giải pháp di động trong các lĩnh vực có sẵn. Và khi phần cứng hỗ trợ 5G ra mắt, các công ty có thể sử dụng mạng để hỗ trợ doanh nghiệp IoT của chính mình.

IOT LÀ GÌ?

IOT là viết tắt từ Internet of Things (kết nối vạn vật): là đề cập đến hàng tỷ...