Thủ Thuật bảo trì

MẠNG 5G LÀ “VŨ KHÍ” ĐỂ PHÁT TRIỂN VẠN VẬT KẾT NỐI IOT

Mạng 5G đã đến với thế giới và các nhà mạng từ khắp các quốc gia đang nhanh như chớp thay đổi cách thức kinh doanh viễn thông và cung cấp các khả năng mới và biến đổi trong không gian IoT (Internet of Things). Khi mạng 5G trở nên phổ biến hơn nữa vào năm 2020, tiêu chuẩn mới này sẽ tăng thêm sức hấp dẫn của các giải pháp di động trong các lĩnh vực có sẵn. Và khi phần cứng hỗ trợ 5G ra mắt, các công ty có thể sử dụng mạng để hỗ trợ doanh nghiệp IoT của chính mình.

IOT LÀ GÌ?

IOT là viết tắt từ Internet of Things (kết nối vạn vật): là đề cập đến hàng tỷ...

2 LOẠI SÂU MÁY TÍNH CHUYÊN PHÁ HỦY DỮ LIỆU LÂY LAN QUA EMAIL

2 họ sâu máy tính sau đây thuộc dạng hoạt động theo chu kỳ, phát tán vào một ngày cố định hàng tháng. Chúng cực kỳ nguy hiểm bởi vì khi dữ liệu bị phá huỷ bởi 2 loại virus này thì không có khả năng phục hồi được.

Họ sâu máy tính W32.Chir 

W32.Chir.B@mm là một loại sâu máy tính lây lan qua e-mail. Nó thường sử dụng công cụ SMTP để gửi e-mai tới các địa chỉ email nó tìm được từ các loại files .wab, .adc, .db, .doc và .xls. Các email đính kèm các file nhiễm virus thường chứa nội dung như sau:From: "username"@yahoo.com or imissyou@btamail.net.cn or ...Subject: is coming! Attachments: PP.exe Khi máy bị nhiễm  Read more No Comments
Gọi Bảo Trì Máy Tính