Category Archives: Uncategorized

CỨU DỮ LIỆU MÁY TÍNH – Ổ CỨNG CÒN NHẬN DẠNG ĐƯỢC

(Bảo trì máy Tính)CỨU DỮ LIỆU MÁY TÍNH - Ổ CỨNG CÒN NHẬN DẠNG ĐƯỢCỔ cứng bị Format nhầm ổ, Ghost nhầm ổ, Recovery Windows gom lại thành 1 phân vùng : Cần phải dùng thiết bị, phần mềm đủ mạnh, dữ liệu lấy ra đầy đủ cấu trúc và file không bị mã hóa.- Ổ cứng nhận dạng trong Bios nhưng không thấy dung lượng hoặc dung lượng không đúng thực tế: Nguyên nhân do lỗi Firmware, bad đầu… Nguyên nhân bị bad sector, hoặc bad đầu đọc phải dùng thiết bị chuyên nghiệp để Fix, Map Image mới có thể cứu được, Tools hay dùng như : DDP, SRP, Datacompass, PC 3000….- Ổ cứng còn...

SAU VỤ WANNACRY, NGƯỜI TA LẠI TÌM RA MỘT LỖ HỔNG KHIẾN MÁY TÍNH WINDOWS 7 VÀ 8 TREO ĐƠ TRONG 1 NỐT NHẠC

(Bảo Trì Máy Tính) Một tháng đen tối với Windows 7 và 8, WannaCry còn chưa nguội thì 1 bug mới lại xuất hiện nguy cơ bị lợi dụng để tấn công quy mô lớn.Khi mà sự kinh hoàng của WannaCry còn chưa lắng xuống thì người ta lại vừa phát hiện ra thêm một bug lớn nữa trên Windows 7 và 8. RANSOMWARE WANNA CRY LÀ GÌ? CÁCH PHÒNG CHỐNG NHƯ THẾ NÀO?  Read more No Comments
Gọi Bảo Trì Máy Tính